Spridare


Vicon
RotaFlow ger skonsam och jämn spridning med precision.
Namnet RotaFlow beskriver spridningsystemet; konstgödselkornen roterar redan när de når spridarvingarna på spridartallriken. Denna första acceleration av konstgödselmedlet förhindrar fragmentation av kornen på grund av att de inte slås av vingarna, och behåller materialets spridningsegenskaper.
Plana spridartallrikar
Minimal vindpåverkan
Speciell accelerationskammare
Symmetriskt spridningsmönster
Full överlappning
Sprutor finns för Prisinfo
Vicon sprutor o spridare