Lantbruk

Verkstads erbjudande
Vi har en +10 timpenning som erbjuds under tiden 1 Oktober till 1 April.
Det innebär att traktorer och trösker får en lägre timmtaxa under vintermånarna.
Gäller alla beställda jobb under denna tid.