Lantbruk


Lantbruket på Gotland är en stark näring
Trots rådande konjunktur tycker vi oss höra en allmän positiv inställning bland de lantbrukare vi träffar. Brukar vara andra saker, så som höga eller låga spannmåls- och gödselpriser som styr lantbrukets utveckling åt den ena eller andra riktningen.

Vi finns för att hjälpa till i alla skeden i lantbruket. Ibland handlar det om nyköp av maskin, ibland om service, reservdelar eller begagnatköp. Vårat recept till att vara en så stark leverantör som möjligt är att vi i möjligaste mån erbjuder välkända varumärken med dokumenterad hållbarhet. Men icke att förglömma är den innovativa utvecklingen av yttersta vikt för både oss och er som kund för att skapa konkurrenskraft på marknaden och kunna öka er lönsamhet.

Titta runt på vår site, ladda ner produktbroschyrer eller varför inte rent av komma in och besöka oss över en kopp kaffe och prata med oss om du har funderingar!