Historik


Företaget hette vid sitt bildande 1985 Gotlands Traktor AB. Drivkraften bakom starten var några personer, då anställda hos Gotlands Maskin, tillsammans med ett antal lantbrukare runt om på ön.
Syftet var att skapa mer konkurrens och erbjuda ön ett bredare produktsortiment till öns lantbrukare. Företaget flyttade in i nuvarande lokaler 1990.

Från början var huvudleverantören Fendt, men företaget växte snabbt och ytterligare samarbetsavtal skrevs på med ett antal andra leverantörer. 1986 kom också Massey Ferguson in i företaget.
Gotlands traktor AB drevs i samma anda fram till år 2002 då firman köptes upp av Östen Björkqvist.

I oktober 2005 övergick rättigheterna för försäljning av Fendt till annan återförsäljare. Därmed var det dags att tänka i nya banor och fortsätta driva företaget framåt fast med lite annan riktning. En bransch som fick mer fokus var entreprenad där Lännen och Ljungby under en tid var några av leverantörerna.

Ny drivkraft, ny struktur och ytterligare fler samarbetsavtal slöts. Nu levererades inte bara maskiner till lantbruket utan även till andra branscher, så som entreprenad, skogsbruk, kommun- och parkförvaltningar. I samband med detta upplevdes namnet Gotlands Traktor AB alldeles för smalt och talande, så trots att namnet var väl inarbetat i lantbruket beslutades att ta ett mer neutralt namn. Namnbytet till Imago Maskin AB skedde 2008.
Leverantörer har tillkommit och försvunnit sedan dess vartefter branscherna förändrats och märken köpts upp eller lagts ner. Den leverantör som företaget håller fast vid är Massey Ferguson. Leverantörer som tillkommit är McHale, Elho, Ålö-redskap, Quicke-lastare samt Trejon med deras breda produktportfölj vad gäller jordbruk, entreprenad och skog.

En föryngring skedde 2015 då bröderna Tobias och Simon Dahlby tog över efter Östen Björkqvist. Företaget har stadigt vuxit sedan dess och utbudet ökats med bl.a fyrhjulingar 2016 (Can Am och CF Moto). Efter övertagandet har företaget tagit marknadsandelar i traktorförsäljningen och är även Sverigeledande på Trejons kompaktlastare Flexitrak.

Företaget består idag av 7 heltidsanställda inkl ägarna samt 1 halvtidsanställd.