Historik


Företaget hette vid sitt bildade 1985 Gotlands Traktor AB. Drivkraften bakom starten var några personer, då anställda hos Gotlands Maskin, tillsammans med ett antal lantbrukare runt om på ön.
Syftet var att skapa mer konkurrens och erbjuda ön ett bredare produktsortiment till öns lantbrukare.

Från början var huvudleverantören Fendt, men företaget växte snabbt och ytterligare samarbetsavtal skrevs på med ett antal andra leverantörer. Därigenom kom också Massey Ferguson in på öns marknad och företaget tog marknadsandelar.
Gotlands traktor AB drevs i samma anda fram till år 2002 då firman köptes upp av Östen Björkqvist.

I oktober 2005 övergick rättigheterna för försäljning av Fendt till annan återförsäljare. Därmed var det dags att tänka i nya banor och fortsätta driva företaget framåt fast med lite annan riktning. Chansen att skapa samarbete med både Semab och Lännen traktor kom upp och bättre kunde inte läget vara. Avtal träffades och från och med slutet av 2005 betraktas dessa som två av Gotlands Traktors huvudleverantörer.

Ny drivkraft, ny struktur och ytterligare fler samarbetsavtal har lett företaget in i den positionen det är idag. Nu levererar vi inte bara maskiner till lantbruket utan har även möjlighet att bli leverantörer till andra branscher, så som entreprenad, skogsbruk, kommun- och parkförvaltningar. I samband med detta tyckte vi att namnet Gotlands Traktor AB blev alldeles för smalt och talande så trots att namnet var väl inarbetat i lantbruket valdes att ta ett mer neutralt namn. Valet blev Imago Maskin AB.