Entreprenad

Verkstads erbjudande
Vi har en +10 timmpenning som erbjuds under tiden 1 Oktober till 1 April
det innebär att entreprenad maskiner får en lägre timmtaxa under vintermånarna.
Gäller alla beställda jobb under denna tid.