Entreprenad


Får vi komma in som aktör?
Under några år har vi haft möjlighet att sälja inte enbart lantbruksmaskiner, utan även haft äran att få sälja, serva och reparera Flexitrac.

Vår förhoppning är att vi nu skall bredda oss på entreprenad och arbeta mer aktivt mot er som kunder. Detta vill vi skall resultera i ökade kundaktiviteter och intresse att vårda sin maskin man har och skapa större gemenskap bland er som aktörer runt om på ön.

Vi ses!